Antoni Abad

Antoni Abad

Reinventar-nos

Tots a l'hora

Recuperació sòlida

Formació i ocupació

Un país nou

Cinquanta-un gols

Debat per evolucionar

Procediment equivocat

Model de país