Anna Balcells

Anna Balcells

L’APUNT

Retorn al passat

De reüll

Victoriosa

De reüll

Dies de mort

L’APUNT

Debilitat europea

L’APUNT

Sobirans en tot

De reüll

Milei

L’APUNT

Demà llunyà

L’APUNT

Missió fallida

De reüll

Fruit amarg