Anna Balcells

Anna Balcells

L’APUNT

Biden també vol verificador

De reüll

El que ens espera

L’APUNT

Retorn al passat

De reüll

Victoriosa

De reüll

Dies de mort

L’APUNT

Debilitat europea

L’APUNT

Sobirans en tot

De reüll

Milei

L’APUNT

Demà llunyà