Aurelia Comas Riera

Aurelia Comas Riera

L’APUNT

Els veïns del Ripollès tornen a Vic

L’APUNT

La cuina és molt més que un plat

L’APUNT

Cap Castor al golf de Roses

L’APUNT

Si hi ha el pont, no hi ha aigua

L’APUNT

Més plaques i menys piscines

L’APUNT

Abans que no quedi cap granja lletera

L’APUNT

Quan l’electricitat s’encareix

L’APUNT

Brigada del Salabret, gràcies

L’APUNT

Massa lents a reaccionar