Aurelia Comas Riera

Aurelia Comas Riera

L’APUNT

Una visió global i a llarg termini

L’APUNT

Per als gestors del transport públic

L’APUNT

Que tornin les fires per molts anys

L’APUNT

Recursos per a la salut mental

L’APUNT

Aplaudiments a una manera de fer

L’APUNT

El bé comú en l’entorn natural

L’APUNT

La transformació de l’AP-7, per llarg

L’APUNT

Reconeixement a la Fundació Autisme

L’APUNT

El 5G arriba a l’àrea de Girona