Amaranta Gibert Montero

Amaranta Gibert Montero

opinió

El Canal, una alenada d’aire fresc

opinió

Aquest 2023 us desitjo Cultura!

opinió

Protegir ‘lo nostru’

opinió

La cultura en espais no convencionals

opinió

Interpel·lar el públic teatral

opinió

Girona a Tàrrega

opinió

La cultura, un bé essencial

opinió

Dignificar les arts escèniques

opinió

Sí al Pride de Lloret