El PSOE i la reforma impossible

Espanya estripa les cartes

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem

Cat escaldat, aigua tèbia tem