Anna Puig Cantarero

Anna Puig Cantarero

L'APUNT

El dret a decidir, per al que interessa

L'APUNT

Una vergonya impecable

L'APUNT

Més enllà de les bones intencions

L'APUNT

El valor de la indisciplina

L'APUNT

Sospirar per una amnèsia col·lectiva

L'APUNT

Però la meitat del got encara és buida

L'APUNT

La ignorància del que presumeix saber

L'APUNT

Molest com una pedra a la sabata

L'APUNT

Sempre n'hi ha que no en fan prou