Anna Serrano Marchuet

Anna Serrano Marchuet

Cara a cara

anàlisi

Jugar-s'ho tot a una carta

Anàlisi

Oratòria i contenció

Mirar al voltant

A anys llum

Bona notícia

Qui posa el punt?

De tomàquets i promeses

rasclet
el

Els discursos de la vaga