Carina Filella

Carina Filella

Full de ruta

Quan ho perds tot

Full de ruta

‘Fuck’ Vox

Full de ruta

Voluntat i ganes de fer

Full de ruta

Mai caminem enrere

Full de ruta

Dies ‘nefastus’

Full de ruta

Cent anys de cooperativa

Full de ruta

Estiu dramàtic

Full de ruta

La vida i la mort de l’art

Full de ruta

De bous i tradicions