Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

A la tres

Assumpcions

A la tres

Chanel núm. 265

A la tres

Més torb que neu

A la tres

Privilegi

A la tres

Han escoltat mai?

A la tres

Reis autònoms

A la tres

Joan Solà ja ho deia

A la tres

Cunyat epidemiòleg

A la tres

De país i d’estat