Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

A la tres

Cap al recurs a l’indult

A la tres

Retrocés

A la tres

Identificables

A la tres

L’agenda impossible

A la tres

Massa pressuposar

A la tres

Fer real la ‘fake’

A la tres

H2 sobre el procés

A la tres

Cistell sense mesa

A la tres

Acatament i deslegitimitat