Elena Ferran

Elena Ferran

L'APUNT

El temut i molest mosquit

L'APUNT

Consciència ecològica

L'APUNT

Pescadors en peu de guerra

opinió

Una til·la abans d'obrir la finestra

L'APUNT

El canvi climàtic ens trastoca

L'APUNT

El mal costum de queixar-se poc

L'APUNT

Governar en minoria sense amics

L'APUNT

Pedaços als recursos sanitaris

L'APUNT

Sorpreses d'última hora al territori