Elena Ferran

Elena Ferran

L’APUNT

El més calent és a l’aigüera

L’APUNT

Escoltar els joves

L’APUNT

Atracció i ciència castellera

L’APUNT

El Botox també és cosa d’homes

L’APUNT

Meduses a dojo

L’APUNT

Adeu a la mascareta

L’APUNT

Tisorades a la sanitat

L’APUNT

Castells en jornada de reflexió

L’APUNT

Les vaques d’en Pere