Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

L’APUNT

Recuperar la literatura eròtica

L’APUNT

Lliçons de literatura

De set en set

Premonició de la tardor

L’APUNT

Llibres com floretes de marge

L’APUNT

L’amor al país no finança l’amor a l’art

L’APUNT

Rumba catalana al plat, per favor

L’APUNT

Cap al segle XXI amb Vicenç Pagès Jordà

Monsalvatje, el solitari

Els nostres rars fabulosos