Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana
Quadern d’economia

El turisme sobrevingut

Fa anys, quan el turisme començava a tenir gruix a casa nostra, vaig dinar en un hotel prop de Lloret amb motiu d’una reunió d’industrials de la comarca. Al costat meu tenia un d’aquests industrials...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Una proposta editorial

Els diaris catalans parlen sovint de les malifetes del centralisme espanyol. Em sembla que tots tenim consciència que aquest existeix i que a Catalunya fa molts anys que arrosseguem aquesta pesada llosa.Crec...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Un govern adequat

Ja tenim govern a Catalunya i el nomenament de tots els consellers que tindran feines especialitzades de govern. Trobo molt bé que els càrrecs tècnics del govern s’encarreguin a professionals, encara...

Política i economia

Fa quaranta anys vaig escriure en aquestes mateixes pàgines un article que portava aquest títol. L’he repassat i canviaria poques coses si s’hagués de publicar ara, però prefereixo cenyir-me a...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Bankia i La Caixa

La fusió, absorció o el que vulguin dir-li de Bankia per CaixaBank és l’operació més vergonyosa que he vist, sempre que no es demostri el contrari aportant una informació que he demanat contínuament...

Per què calleu, companys?

Aquest article està adreçat als companys de la premsa catalana i especialment, als de la seva secció econòmica. El dia 30 de març es va donar a conèixer el nou equip executiu de CaixaBank que suposa...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Què pot fer Catalunya?

La meva vena d’historiador de l’economia m’impulsa a mirar enrere de tant en tant. Hem de saber el que s’ha fet per endevinar el que es pot fer. És el que s’acostuma a dir quan et fan aquesta...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Els pobres

El president del govern espanyol ha anunciat que l’Estat donarà un ajut a la pobresa als països de l’Amèrica Llatina. Ha concretat que la xifra que es farà arribar és el 20% del que es destinarà...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Un món en guerra

Ningú posarà en dubte que l’economia política està directament relacionada amb els conflictes bèl·lics i amb els desequilibris generals d’un país o d’un territori. Els meus fills hauran viscut...