Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Andalusos i catalans

El passat dilluns es van publicar a Barcelona dos bons articles sobre economia. El primer, en aquest diari amb el títol Febleses i fortaleses de l'economia catalana, del qual era autor el catedràtic...

Aresbank, història de libis

Aresbank és un banc espanyol que té la seu al Paseo de la Castellana de Madrid. El capital pertany a una entitat pública de Líbia, d'un 99,9%. El director, que per cert és català, ha declarat que...

I ara Nueva Rumasa

M'agradaria saber quants catalans han subscrit pagarés de Nueva Rumasa i per quina quantitat de diners. Que Déu els agafi confessats!, com es deia abans. Fa una mica més de dos anys –el 23de febrer...

La solució còmoda per a ells

Amb el decret de recapitalització, el Banc d'Espanya i el govern espanyol han triat la solució més còmoda per a ells a l'hora de resoldre el problema que els creaven les caixes d'estalvis. Miguel Fernández...

Autoestima i fatxenderia

L'autoestima és la capacitat humana de valorar-se correctament. El fatxenda és el que aparenta riquesa i es dóna importància amb la seva actitud i les seves paraules. Són dos conceptes que no són...

La bona gent i els banquers

Si a la curta o a la llarga desapareixen les caixes d'estalvi, es podrà dir amb una certa fermesa que en el món hi ha la bona gent i els banquers. I per banquers entendria no tan sols els responsables...

El preu del risc

El diner és una mercaderia. I com totes les mercaderies té el seu preu, que és l'interès. Un interès que es cobra o es paga per deixar o per disposar d'aquest diner. Els bancs centrals són els responsables...

Ara direm Caixa Bank

Fa trenta anys, l'actual Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona es va estrenar en les seves primeres operacions internacionals. Ho va fer sota el guiatge dels professionals de Banca Catalana, perquè...

Cultura i economia

Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, acostuma a dir que un país val el que val la seva cultura. Em sembla una frase brillant, incisiva i afortunada. Però m'agradaria...