Francesc Granell

Francesc Granell

La V conferència de Tòquio pel desenvolupament Africà

Noves estratègies als països del continent asiàtic

El pla de reactivació del Japó

Objectius de desenvolupament del mil·lenni després de 2015

món

La insolidaritat financera intraeuropea

món

Els referèndums del Regne Unit i Escòcia i la UE

món

La FED i l'economia americana

món

La competitivitat de l'economia europea

món

La reelecció de Chávez i la integració llatinoamericana