Frederic Porta Vila

Frederic Porta Vila

opinió

L'obrellaunes

opinió

Sords per conveniència

Responsabilitat

Equívocs

Carta als Reis

‘Legends'

Apatia

El mirall

Somriures