Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

La governança universitària i el progrés social

Fa uns mesos fou elegit un nou rector a la Universitat Autònoma; aquesta mateixa setmana, a la de Barcelona; d'aquí a maig, a la Pompeu. Crec que resulta, per tant, justificada la reflexió sobre la...

El fals progressisme

The Economist n'hi deia fa uns dies “veritable progressisme”, i el contraposava al fals o ingenu progre que tant abunda en aquest país. Referia el veritable als que tenen a l'agenda la distribució...

Frontisme feixuc

Ja quan es demanà la meva compareixença al Parlament sobre el pacte fiscal vaig haver de fer una exploració jurídica exhaustiva, posant-me el barret del que tinc de coneixements en la matèria, per...

Menorca-Eivissa com a metàfora

La crisi econòmica que patim té arrels que ultrapassen la nostra realitat local. Tots, però, la vivim d'acord a aquesta proximitat sense altra interpretació: per la gent que coneixem que és a l'atur...

Els costos fiscals de la crisi

Sens dubte no és equitatiu el repartiment actual dels costos de la crisi entre els més privilegiats i les capes més fràgils de la població, i encara més essent els primers més culpables que el segons...

Un nou paper per a les caixes

En aquests moments de reestructuració del sistema financer espanyol, i més després de comprovar les limitacions del camí de les subhastes de les entitats ja intervingudes, tal vegada és el moment...

Incerteses i lideratge institucional

És sabut que el lideratge a les organitzacions es construeix a partir dels registres de qui decideix en nom de tots en situacions incertes i l'encerta en la seva decisió més que no s'equivoca. Per tant,...

Retalls

No, no, amable lector. Retalls vol dir que proposo una miscel·lània de temes. No d'ajustaments de despesa, retallades, que el propi conseller d'Economia xifra en una quantia addicional de set mil milions...

Com els britànics

Tanca aquest text la petita sèrie d'articles dirigits a retratar com alguns països més desenvolupats (Com els alemanys, Com els holandesos) adrecen algunes qüestions rellevants de les polítiques públiques,...