Imma Tubella Casadevall

Imma Tubella Casadevall

Resistència al canvi

Aquests darrers cinc anys, mentre Hollywood es lamentava o simplement negava la realitat, Google anava digitalitzant milions de llibres i negociant durament amb els editors per arribar a un acord que capgiraria...

LES TIC TENEN UN PAPER CENTRAL EN la manera
com els joves d'avui veuen i entenen el món

El futur és mòbil

No, no es tracta de cap eslògan d'alguna companyia de telefonia mòbil. Es tracta de l'expressió d'una evidència. Fa uns quants anys, no gaires, quan parlàvem de les tecnologies de la informació i...

Sóc optimista

Quan algú em diu que sóc massa optimista, li recordo que la nostra espècie ha sobreviscut gràcies a una barreja d'una dosi forassenyada d'optimisme i d'una certa moral social o, dit d'una altra manera,...

la creativitat avui és l'element
clau de la competitivitat

Educació i innovació és independència

Fa pocs dies llegia una entrevista a Richard Florida, conegut economista i autor de La classe creativa, en què explicava de manera molt clara que, contràriament al que podíem pensar al final del segle...

Si no heu trobat la notícia que buscàveu, proveu amb el nostre cercador.