Jaume Argerich

Jaume Argerich

opinió

Guanyadors i perdedors

opinió

Llençar diners des de l’helicòpter

opinió

El virus de l’estupidesa

Tant
x

Desigualtat i ideologia

opinió

Emprenedoria i creixement

opinió

Relleu a la Cambra

tant
x

Temps de vendre l’empresa

TANTXTANT

Oferta i demanda

TANTXTANT

Un continent en decadència