Jaume Argerich

Jaume Argerich

TANTXTANT

Plans de pensions

TANTXTANT

Atracció generalitzada

tant
x

Tot era mentida

opinió

El bumerang

TANXXTANT

Una empenteta

TANT
X

Dèficit fiscal, encara

TANT. TANT TANT X TANT

La primera pedra

TANT

La gran teranyina

TANT

Calent, calent