Jaume Argerich

Jaume Argerich

opinió

El bumerang

TANXXTANT

Una empenteta

TANT
X

Dèficit fiscal, encara

TANT. TANT TANT X TANT

La primera pedra

TANT

La gran teranyina

TANT

Calent, calent

tant

Jo confesso (una part)

TANTXTANT

Emprenedoria corporativa

opinió

Populisme?