Jaume Argerich

Jaume Argerich

opinió
JAUME ARGERICH

Una economista total

TANTXTANT
JAUME ARGERICH

Nova etapa a Celsa

tant
x

Les bones preguntes

tantxtant
JAUME ARGERICH

La revolució cultural catalana

tant
x

Ocupar el centre

tantxtant
JAUME ARGERICH

La mala política

OPINIÓ
JAUME ARGERICH

Normalitat o trencadissa

OPINIÓ
JAUME ARGERICH

Chat GTP i la intel·ligència artificial

OPINIÓ
JAUME ARGERICH

La llei de ‘start-ups’