Jordi Cervera Nogués

Jordi Cervera Nogués

Les primeres lletres

Miquel Plana, arquitecte del llibre

Amb mots de ben copsar

Un bloc sòlid

La cultura i els polítics

Encara que sigui antic

Això no passarà

‘Aians'

Cercas i la mentida