Jordi Grau

Jordi Grau

Pioners de la televisió

Els àpats de Fires

Gironins al cinema

‘Memoir’ de Miquel Berga

El ‘Negre’ i el futbol

Anatole France i Rahola

Fets reals i novel·la negra

La pèrdua de drets

Un heroi republicà