Jordi Grau

Jordi Grau

Mirades

Salvador Sunyer, patriota, referent

Mirades

Tres anys de lectures i un llibre

Mirades

Just Manuel Casero, un referent

Mirades

Simenon a Sant Feliu de Guíxols

Mirades

Coses que et passen al restaurant

Mirades

Capturar festes tradicionals úniques

Mirades

El cost de decisions polítiques

Mirades

Rapinyant als supermercats

Mirades

120 artistes de la Fundació Valvi