Josep Maria Balcells

Josep Maria Balcells

Dèficits democràtics

Fronteres vergonyoses

Independència o interdependències

Consulta democràtica

Per què no?

En transició

Compromís de ciutadania

“No puc més!”

Capgirem-ho