Jordi Mercader Farres

Jordi Mercader Farres

Res no és el que sembla

Radiografies de mandarins

‘Bye-bye', Ryanair?

El clau per la cabota

ZP, pensant en la història

No etiquetar Salt

La correcció política ens fa diferents

La centralitat com a objectiu

Controladors i exquisits