Jacint Soler Matutes

Jacint Soler Matutes

Capital mundial del mòbil...i del piano

La Barcelona “xinesa”

Indústria o turisme?

Exportar o morir

Aeronàutica amb accent àrab

Harmonia social a la Xina, però econòmica a Europa

Borses, casinos i subhastes per als Rics d'Orient

Bundesland Katalonien

Uns punts molt bàsics