Joan Trillas

Joan Trillas

L’APUNT

L’època de les grans retallades

L’APUNT

El salvador Salvador Dalí

L’APUNT

Ens cal un nou i gran pacte social

L’APUNT

La importància de ser luddita, avui

L’APUNT

Un nou i possible renaixement

L’APUNT

Quan el terror ens marca el dia a dia

L’APUNT

Si es vol fer ric, miri d’apuntar alt

L’APUNT

Generar residus per anar-los marejant

L’APUNT

Per una societat més i més lliure