Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

LA GALERIA

El pare del fill del xofer

LA GALERIA

Camí de pessebres

LA GALERIA

Alguna cosa bona hi ha

LA GALERIA

L’Albert de Cabestany

LA GALERIA

Cau un cedre del Líban

LA GALERIA

‘Apocalypse now’...?

LA GALERIA

Plany per Figueres

LA GALERIA

“Stat rosa pristina nomine...”

LA GALERIA

Pla d’estiu