Lluis Simon

Lluis Simon

Diari de redacció

Prepareu les canonades

Diari de redacció

Prepareu les galledes

Diari de redacció

El càsting del segle

Diari de redacció

Marc Gasol

Diari de redacció

Xavi Hernández

Diari de redacció

Joaquín Aguirre

Diari de redacció

Felicitats, president

Diari de redacció

La regla de tres

Diari de redacció

Discriminació