Modest Guinjoan Ferre

Modest Guinjoan Ferre

TantXTant

Un pacte de país per l’aigua

TantXTant

El frau en l’infern fiscal de Foment

TantXTant

La despesa en salut a Catalunya

TantXTant

Corpinnat, suma i segueix després del 2023

TantXTant

L’eix transversal del porc

tantxtant
MODEST GUINJOAN

Del 2023 al 2024

tant
x

Cal una nova marca de garantia agrària?

TANTXTANT
MODEST GUINJOAN

Els creuers, davant d’un impost ambiental

tantxtant
MODEST GUINJOAN

Andorra: la pela i la llengua