Modest Guinjoan Ferre

Modest Guinjoan Ferre

opinió

‘Three ninety’ (3,90 euros)

tantxtant
MODEST GUINJOAN

UE: aranzels al CO2

tantXTANT

Més pobres, més temps d’espera

tantxtant

Productors ecològics a Catalunya

TANT
X

Mercats de l’economia catalana

TANT
X

Potenciar l’FP dual

TANT
X

Empleats públics: comparació internacional

tantxtant

Desplegar la llei catalana del vi

TANT
X

Pandèmia i resultats empresarials del 2020