Nuria Astorch Flavia

Nuria Astorch Flavia

L’APUNT

Les alertes, com més aviat millor

L’APUNT

Una UCI amb potencial

L’APUNT

Un any per avançar en accessibilitat

L’APUNT

Desconstruint escoles

L’APUNT

El temps, vital en els ictus i els infarts

L’APUNT

Un finançament més generós

L’APUNT

Un repte personal pel bé col·lectiu

L’APUNT

Un projecte que trenca esquemes

L’APUNT

Més atenció per a la primària