Nuria Astorch Flavia

Nuria Astorch Flavia

L’APUNT

La salut com a bé de la comunitat

L’APUNT

L’home, clau en la lluita contra la MGF

L’APUNT

Més consciència social, i més llits

L’APUNT

El turisme inclusiu vol més inversió

L’APUNT

Detecció precoç com a eina de prevenció

L’APUNT

Aplanar el camí cap a l’emancipació

L’APUNT

Sense suport, no, gràcies

De la mà de Dausà

L’APUNT

Cap infectat sense tractament