Oriol Amat

Oriol Amat

Són equitatius, els pressupostos?

Alguns trets del teixit empresarial català

El valor de Facebook

Millora la productivitat

Més formació vol dir més treball i més sou

Milloren els resultats de les empreses

Millorant la relació banca-empresa

Millorant el finançament de la innovació i el creixement

Copagament sanitari