Raül Bruna

Raül Bruna

L’APUNT

El sant vesper

L’APUNT

Gos o ocell?

L’APUNT

Sainte-Soline

L’APUNT

El gran joc de la IA

L’APUNT

I tanmateix, belluguen

L’APUNT

Poder sense frens

L’APUNT

‘Get Up, Stand Up’

L’APUNT

Crisi global

L’APUNT

Roda el món