Raül Bruna

Raül Bruna

L’APUNT

I tanmateix, belluguen

L’APUNT

Poder sense frens

L’APUNT

‘Get Up, Stand Up’

L’APUNT

Crisi global

L’APUNT

Roda el món

L’APUNT

Dimecres de cendra

L’APUNT

Esborrar el passat

L’APUNT

‘Interretiarii te salutant’

L’APUNT

‘Jogo feio’