Raül Bruna

Raül Bruna

L’APUNT

El gran joc de la IA

L’APUNT

I tanmateix, belluguen

L’APUNT

Poder sense frens

L’APUNT

‘Get Up, Stand Up’

L’APUNT

Crisi global

L’APUNT

Roda el món

L’APUNT

Dimecres de cendra

L’APUNT

Esborrar el passat

L’APUNT

‘Interretiarii te salutant’