Ramon Esteban

Ramon Esteban

L’APUNT

La bicicleta com a vehicle habitual

L’APUNT

La pobresa que ens devora

L’APUNT

Els olotins, l’IBI i l’error de càlcul

L’APUNT

Un equilibri difícil d’aconseguir

L’APUNT

Educació, no només a l’escola

L’APUNT

Pedalant a la vora del riu

L’APUNT

Un tren per a Olot: per què no?

L’APUNT

Damnificats de les autovies

L’APUNT

Administracions, trens i barreres