Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Catalans i no catalans

Ninges de Farners

Aquells Reis de Ripoll

Ramon Cotarelo

Senglars de Farners

Més català, colomencs!

Santa Maia de Farners (2)

Santa Maia de Farners

Entre Tordera i Maçanet