Antoni Romero Estañol

Antoni Romero Estañol

Manel Comas i Hortet, ‘in memoriam'

Ja va sent hora

Tot suma per la causa

Que no vinguin altres temps

Viure-ho amb la normalitat que es pugui

La vaga en temps de crisi

No juguem ni les engrunes

Grans plantilles o grans equips

La ratlla és molt prima