Xavier Aguilar Azon

Xavier Aguilar Azon

L'APUNT

Concreció tecnològica

L'APUNT

Dues ments brillants (i una que no tant)

L'APUNT

Segones oportunitats

opinió

Qui controla les faldilles...

L'APUNT

Manual d'ús del mòbil, capítol 1

L'APUNT

Gent desperta, no zombis connectats

L'APUNT

En qüestió de fums, voler és poder

L'APUNT

Globalitzats, per a segons què

L'APUNT

Tot està connectat