Xavier Plana

Xavier Plana

15 són 15

Aprovar o aprendre?

Són dies d’avaluació final a les escoles, instituts i facultats. Òbviament a cada nivell la pressió i les vivències son ben diferents, però hi ha un factor comú en tots ells: la voluntat dels...

15 són 15

El català, cosa de tots

L’any 1982 la Generalitat de Catalunya va impulsar una campanya de sensibilització per recuperar el terreny perdut en l’ús social del català i normalitzar-lo com a llengua vehicular al carrer i...

15 són 15

Persones al servei de persones

Allà al juràssic, fa només entre 10 i 15 anys, Catalunya disposava d’una nodrida col·lecció de Caixes d’Estalvi amb un fort arrelament territorial. No ens costarà recordar noms com ara Caixa...

15 són 15

Serem prou intel·ligents?

Parlem molt, i amb una certa admiració ingènua, de la intel·ligència artificial i de com cada vegada es va fent més i més present en els processos de presa de decisions, i no parlem gairebé gens...

15 són 15

Bany de bosc

En la mesura que les restriccions per la pandèmia s’han anat relaxant la necessitat de contacte amb la natura, amb un mateix i amb els altres, ha provocat que als caps de setmana hi hagi una explosió...

15 són 15

“Libertad”

La llibertat és un substantiu polisèmic amb un camp semàntic tan ampli que els seus límits es desdibuixen en una multitud d’horitzons possibles, la majoria ben borrosos. Forçant una mica l’argument...

15 són 15

Democràcia profunda

Divendres es va constituir el Parlament i en uns dies es configurarà el Govern de la 13a legislatura en base a uns pactes secrets que no coneixem i a un tactisme observable a ull nu. Entre tant a Múrcia...

15 són 15

La memòria és fràgil i poc fiable. Ens sembla que recordem allò que va ser, allò que va passar o allò que es va dir, quan en realitat recordem el que més ens encaixa en allò que volem ser, allò...

15 són 15

Veritat que són mentida

Tots sabem que hi ha tantes veritats com persones. Fins i tot diria que més veritats que persones, ja que n’hi ha que són capaces de tenir i de conviure amb diverses veritats alhora.De la mateixa manera...