Xevi Xirgo Teixidor

Xevi Xirgo Teixidor

A la tres

Allunyin-se’n

A la tres

Espinàs, i d’altres

A la tres

I ells van fent

A la tres

Tot va molt bé

A la tres

Avui, 23 de juliol del 2020

A la tres

Però, què els passa?

A la tres

Més enllà del foc

A la tres

Sí, ens/els espien

A la tres

“Coordinar-se al màxim”