Amb cor i dignitat

Som Refugi

El projecte SOM REFUGI atén joves migrants no acompanyats que han arribat cercant un futur laboral i una vida més digne. L’adquisició de competències bàsiques són l’eix d’un projecte que té...

Perdre la feina ho va girar tot

Mare amb una filla menor. Havia treballat fins fa 2 anys. La pèrdua de la feina va ser el detonant perquè tot es capgirés. L’exparella no treballa i no passa pensió. La mare comenta que se li fa...

Sol i malalt

Home de 32 anys que viu sol. Pateix una malaltia de la qual està sent tractat per falta de recursos al seu país. Ha deixat dona i tres fills. A qui no hi té cap familiar directe, únicament alguns coneguts...

Pare amb tres fills

Pare i tres fills, dos menors d’edat. Es troba a l’espera de resolució de la renda garantida. Serveis socials fan seguiment. Cada dia fa recerca de feina, tot i que en el viatge, també aprofita per...

Pressionat per la família

Jove de 25 anys a l’atur i sense papers. La seva família el truca sovint perquè la seva situació al país d’origen no és fàcil. Ell es sent molt pressionat i allà no entenen les dificultats que...

Oferim un marc humà als migrants

Ahir es va fer una marxa en el marc de les accions de ‘Compartint el viatge’ per donar visibilitat a la situació de les persones migrants i refugiades

Família amb quatre fills menors

Família nombrosa amb quatre fills menors d’edat. Tenen els ingressos d’una renda garantida , fet que facilita el pagament de les despeses més bàsiques, tot i que encara hi ha motes dificultats....

La llosa del material escolar

Parella amb tres filles menors. Han iniciat els tràmits per la obtenció d’una renda garantida. La treballadora social fa seguiment de la situació i a Càritas han rebut l’atenció, escolta i acompanyament...

Pendents d’una renda garantida

Família amb 5 fills. Es troba a l’espera d’una renda garantida. No treballen. Ell havia fet de manobre i ella la neteja de cases particulars. Son atesos pels serveis socials i els nens assisteixen...