PROPOSTES PER CONÈXER CATALUNYA I GAUDIR DEL SEU MAGNÍFIC PATRIMONI CULTURAL I NATURAL